Prijava

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLA

Klasa: 023-01/22-01/1
Ur.broj: 2168-36-01-05-22-20
Pula, 27. svibnja 2022. godine

  • članovima Upravnog vijeća

Predmet: Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, dostavlja se

Predsjednik Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola saziva 11. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola koja će se održati dana 31. svibnja 2022. godine (utorak) u 9:30  sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D NE V N I   R E D:

1.    Usvajanje zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

2.    Izvješće Ministarstva o obavljenom kontrolnom nadzoru i očitovanje Centra u predmetu Z.P.

3.    Izvješće ravnateljice o radu Centra za razdoblje od siječnja do svibnja 2022. godine 

4.    Razno.

 

Predsjednik Upravnog vijeća CZSS Pula-Pola
Krešo Jelinčić, dr.med.dent.