Prijava

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLA

Klasa: 023-01/22-01/1
Ur.broj: 2168-36-01-05-22-15
Pula, 11. svibnja 2022.e

  • članovima Upravnog vijeća

Predmet: Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, dostavlja se

Predsjednik Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola saziva 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola koja će se održati dana 17. svibnja 2022. godine (utorak) u 10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D NE V N I   R E D:

1.    Usvajanje zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola   

2.    Izvješće Ministarstva o obavljenom nadzoru u spisima za Z. P.

3.    Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola za razdoblje od siječnja do ožujka 2022. godine

4.    Informacije o Odluci o rasporedu materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb  - sredstava Istarske županije

5.    Razno

 

Predsjednik Upravnog vijeća CZSS Pula-Pola
Krešo Jelinčić, dr.med.dent.