Prijava

Obavijest i poziv na pismeno testiranje za radno mjesto administrativni referent

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola
KLASA: 100-01/22-01/9    
URBROJ: 2168-36-08-07-22-34
Pula, 14. 6. 2022.

OBAVIJEST I POZIV NA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNI REFERENT

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 27. 5. 2022. godine na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama RH broj 66/2022, za radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, da će se pismeno testiranje održati dana 23. 6. 2022. godine (četvrtak) u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola, u Puli, Sergijevaca 2, soba 2.
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice ili druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta.
Izvorišne osnove provjere znanja su:

  1. Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 75/21)
  2. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN broj 105/20).

Slijedom toga, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđene javnim natječajem na testiranje dana 23. 6. 2022. godine (četvrtak) i to prema sljedećem rasporedu održavanja testiranja:

 

Red.br.

Inicijali imena i prezimena kandidata

 Godina rođenja

Vrijeme testiranja (sati)

1.       

A. V.

1995.

9:00

2.       

V. D.

1968.

9:00

3.       

A. G.

1978.

9:00

4.       

A. C.

1993.

9:00

5.       

B. K.

1965.

9:00

6.       

S. M.

1976.

9:00

7.       

S. B. B.

1981.

9:00

8.       

I. A.

1982.

10:00

9.       

I. Š.

1983.

10:00

10.   

S. M.

1977.

10:00

11.   

M. M.

1983.

10:00

12.   

R. F.

1976.

10:00

13.   

K. K. J.

1973.

10:00

14.   

S. L.

1978.

10:00

Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati koji nisu dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja, o istome će biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola