Prijava

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLA

Klasa: 023-01/21-01/1
Ur.broj: 2168-36-01-05-21-28
Pula, 10. prosinca 2021. godine

  • članovima Upravnog vijeća

Predmet: Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, dostavlja se

Predsjednik Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola saziva 7. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola koja će se održati dana 14. prosinca 2021. godine (utorak) u 10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D NE V N I   R E D:

  1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola
  2. Izvješće Ministarstva o provedenom redovnom upravnom nadzoru u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola i očitovanje Centra o provedbi mjera
  3. Izbor ravnatelja Centra za socijalnu skrb Pula-Pola
  4. Razno

 

Predsjednik Upravnog vijeća CZSS Pula-Pola
Krešo Jelinčić, dr.med.dent.