Prijava

Obavijest o izboru radnika na radno mjesto psihologa u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

KLASA: 100-01/21-01/9
URBROJ: 2168-36-08-07-21-15
Pula, 10.12.2021. godine

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

o izboru radnika na radno mjesto psihologa u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola 

TIHANA SVOBODA izabrana je za rad na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu psihologa u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.

Radnica zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu. 

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, a temeljem Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 19. listopada 2021. objavio je dana 5. studenog 2021. tekst natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu psihologa u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola u „Narodnim novinama“, te je tekst natječaja objavljen na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola i na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i  to 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme. 

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, Sergijevaca 2, s naznakom „Za natječaj“.

Između kandidata koji su dostavili svoje prijave izabrana je Tihana Svoboda.      

Kandidatkinja ispunjava postavljene uvjete. 

Ravnateljica:
Sandra Ventola, mag. soc. rada