Prijava

Obavjest o izboru pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

KLASA: 112-06/21-01/1
URBROJ: 2168-36-08-07-21-13
Pula, 26.04.2021. godine

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

o izboru pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

  1. LIDIJA ŠUFLAJ izabrana je za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.
  2. AIDA BAJREKTAREVIĆ izabrana je za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu pravnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.

Pripravnice zasnivaju radni odnos na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu.

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, a temeljem Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021. godine, objavio je dana 2. travnja 2021. tekst natječaja za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža na radnom mjestu socijalnog radnika i pravnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola u „Narodnim novinama“, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola, te na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to po 1 izvršitelj. 

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, Sergijevaca 2, s naznakom „Za natječaj“.

Kandidatkinja Lidija Šuflaj dostavila je svoju prijavu, te je izabrana za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.

Kandidatkinja Aida Bajrektarević dostavila je svoju prijavu, te je izabrana za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu pravnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.

Kandidatkinje ispunjavaju postavljene uvjete. 

 

Ravnateljica:

Sandra Ventola, magistra socijalnog rada