Prijava

Obavjest o izboru pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola

Republika Hrvatska
Centar za socijalnu skrb Pula-Pola
Pula-Pola, Sergijevaca 2

KLASA: 112-06/20-01/1
URBROJ: 2168-36-08-07-20-15
Pula, 17.8.2020. godine

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

o izboru pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

  1. BLANKA RELOTA izabrana je za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.
  2. NICOLE KARNJUS izabrana je za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu pravnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.

Pripravnice zasnivaju radni odnos na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu.

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, a temeljem Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 6. srpnja 2020. objavio je dana 15. srpnja 2020. tekst natječaja za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža na radnom mjestu socijalnog radnika i pravnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola u „Narodnim novinama“, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola, te na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i  to po 1 izvršitelj. 

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, Sergijevaca 2, s naznakom „Za natječaj“.

Kandidatkinja Blanka Relota dostavila je svoju prijavu, te je izabrana za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.

Kandidatkinja Nicole Karnjus dostavila je svoju prijavu, te je izabrana za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu pravnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.

Kandidatkinje ispunjavaju postavljene uvjete.

Ravnateljica:

Sandra Ventola, mag. soc. rada