Prijava

Poništenje javnog natječaja - pravnik

Klasa: 100-01/20-01/4
Urbroj: 2168-36-08-07-20-21
Pula, 22.05.2020. godine

 

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola od 9. siječnja 2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, donosi odluku o

PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

 

Poništava se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, radi obavljanja poslova radnog mjesta pravnika u Odjelu za odrasle osobe - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj m/ž, Klasa: 100-01/20-01/4, Urbroj: 2168-36-08-07-20-05 od 20.02.2020. godine, objavljen dana 26. veljače 2020. godine u Narodnim novinama broj 21/2020 i na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Pula, te na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Pula – Pola.

 

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola