Prijava

Najnovije

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - socijalnog radnika u Centru za…

KLASA: 100-01/20-01/15URBROJ: 2168-36-08-07-20-5Pula, 24.12.2020. godine Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike...