Prijava

Najnovije

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - socijalnog radnika u Centru za…

KLASA: 100-01/22-01/6URBROJ: 2168-36-08-07-22-7Pula, 9.6.2022. godine Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike...