Prijava

Obavijest o izboru radnika na radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola

Klasa: 100-01/19-01/13   
Ur.br.:  2168-36-08-07-20-64
Pula, 28.01.2020. godine

Centar za socijalnu skrb Pula - Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

 

o izboru radnika na radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola

SANDRA KOSIĆ izabrana je za rad na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola.

Radnica zasniva radni odnos na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu.

 

Obrazloženje

Centar za socijalnu skrb Pula - Pola. a temeljem Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 11. studenoga 2019. objavio je dana 29. studenoga 2019. tekst natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola u "Narodnim novinama", te je tekst natječaja objavljen na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola i na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula - Pola. Sergijevaca 2, s naznakom "Za natječaj".

Između kandidata koji su dostavili svoje prijave izabrana je Sandra Kosić.

Kandidatkinja ispunjava postavljene uvjete.

Ravnateljica:
Sandra Ventola, mag. soc. rada