Prijava

Obavjest o isplati novčanih naknada za mjesec studeni 2019

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

Obavještavamo korisnike novčanih naknada da od dana 17.12.2019. godine započinje isplata svih novčanih naknada za mjesec studeni 2019. godine putem poštanskih uputnica, a putem tekućih računa korisnika isplata će započeti 18.12.2019. godine.