Prijava

Obavijest o izboru pripravnika u radni odnos na na određeno vrijeme na radno mjesto socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

o izboru pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme - 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva - obavljanja pripravničkog staža u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

NIKOLINA GRUEVSKI izabrana je za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola.

Pripravnik zasniva radni odnos na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu.

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Pula - Pola, a temeljem Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 8. studenog 2018. objavio je dana 8. studenog 2019. tekst natječaja za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme - 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva - obavljanja pripravničkog staža na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola u „Narodnim ", na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola, te na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to 1 izvršitelj.

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula - Pola. Sergijevaca 2, s naznakom "Za natječaj".

Kandidatkinja Nikolina Gruevski dostavila je svoju prijavu, te je izabrana za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola.

 

Ravnateljica:

Sandra Ventola, mag. soc. rada