Prijava

Obavjest o izboru radnika na radno mjesto vozača

Centar za socijalnu skrb Pula - Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

o izboru radnika na radno mjesto vozača u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola

DINO RAZZI izabran je za rad na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu vozača u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola.

Radnik zasniva radni odnos na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu.


Obrazloženje

Centar za socijalnu skrb Pula - Pola, a temeljem Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 17. travnja 2019. objavio je dana 3. svibnja 2019. tekst natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu vozača u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola u "Narodnim novinama", te je tekst natječaja objavljen na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola i na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula - Pola, Sergijevaca 2, s naznakom ..Za natječaj".

Između kandidata koji su dostavili svoje prijave izabran je Dino Razzi.

Kandidat ispunjava postavljene uvjete.

 

Ravnateljica:

Sandra Ventola, mag.soc.rada