Prijava

Obavjest kandidatima za radno mjesto vozača

Klasa: 100-01/19-01/8
Ur.broj: 2168-36-08-07-19-12
Pula, 15.05.2019. godine

POZIV I OBAVIJEST

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja objavljenog na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama RH broj 45/2019. za radno mjesto vozača u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, da će se razgovor sa kandidatima, te provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta održati dana 21.05.2019. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati, te se pozivaju kandidati da se jave u Centar za socijalnu skrb Pula-Pola. u Puli, Sergijevaca 2, soba 16 (I kat).

Kandidati koji nisu dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja, o istome će biti pravovremeno obaviješteni.