Prijava

Obavjest o izboru radnika na radno mjesto socijalnog radnika

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST


o izboru radnika na radno mjesto socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

 

PAVO MARINOVIĆ izabran je za rad na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu psihologa u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola.

Radnik zasniva radni odnos na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu.

Obrazloženje

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, a temeljem Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 22. ožujka 2018. objavio je dana 16. svibnja 2018. tekst natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu psihologa u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola u "Narodnim novinama", na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola. te na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula - Pola, Sergijevaca 2. s naznakom "Za natječaj".

Između kandidata koji su dostavili svoje prijave izabran je Pavo Marinović.

Kandidat ispunjava postavljene uvjete.

 

 

RAVNATELJICA

Sandra Milošević