Prijava

REAKCIJA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

REAKCIJA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA (OBJAVLJENA U "GLASU ISTRE" DANA 17.12.2017.) VEZANO UZ ČLANAK U „GLASU ISTRE“ POD NASLOVOM „RASPISAN NATJEČAJ ZA RAVNATELJA CENTRA“ OD 9.12.2017.

 

U ovom članku se tragična smrt djeteta dovodi u direktnu vezu sa navodnim propustima djelatnica Centra za socijalnu skrb Pula.

 

Dužni smo izraziti svoje nezadovoljstvo ovakvom načinu izvještavanja. U članku putem kojeg se javnost izvještava kako je raspisan natječaj za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Pula, iznose se informacije koje nisu utemeljene na činjenicama, čime se dovodi javnost u zabludu. Nadzorom je utvrđeno kako se ova tragedija dogodila ubrzo nakon dolaska majke i djeteta u Pulu, dakle u početnoj fazi postupka reguliranja njihovog statusa pred različitim institucijama (policija, socijalna služba, zdravstvo, zavod za zapošljavanje). U toj fazi postupka centar nije imao informacije o rizicima koji ugrožavaju sigurnost djeteta niti je raspolagao dokumentacijom ili podacima koji zahtijevaju žurni smještaj djeteta.

 

U članku se nameće zaključak kako su navodni „propusti“ djelatnika centra za socijalnu skrb prouzrokovali smrt djeteta. Ovakav način zaključivanja nije utemeljen na dokazima, tendenciozan je i predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava svake osobe pa tako i socijalnih radnika koji rade u ovom centru. Ovime se dovodi u opasnost sve stručnjake koji su zaposleni u centru za socijalnu skrb.

 Sukladno izjavi ministrice kako je pronađeno više propusta u radu, iste se dovodi u direktnu vezu sa smrti djeteta. Direktna veza sa smrću djeteta podrazumijeva kaznenu odgovornost stručnjaka Centra, a kazneni postupak nije pokrenut. Dužni smo izvijestiti javnost kako je suprotno Konvenciji o ljudskim pravima navoditi kako je majka djeteta „psihički bolesna“. Stručnjaci centra u ovakvim slučajevima po potrebi uključuju specijalizirane stručnjake (liječnici primarne zdravstvene zaštite, psihijatri, pedijatri i sl.), odnosno pribavljaju potrebnu dokumentaciju i mišljenja na temelju kojih planiraju tretman . Inače kada se radi o osobama sa psihosocijalnim poteškoćama teško je predvidjeti njihove postupke stručnjacima i drugih profila, pa tako i stručnjacima centra za socijalnu skrb, koji djeluju na osnovu više integriranih mišljenja.

 

U sljedećoj rečenici: „Stručnjaci koji su još u svibnju u medijima komentirali čedomorstvo što ga je počinila majka dječaka uz pomoć maloljetnice, štićenice pulskih socijalnih ustanova, odmah su tvrdili kako su nadležne službe mogle spriječiti tragediju da su radile svoj posao.“, nedostaju podaci koji stručnjaci, te koji izvori kako bi podatak bio potpun. Što se tiče provedenog nadzora Ministarstva rezultati su objavljeni u javnosti, ali se oni ignoriraju. Ovakvim člankom se ponovo poziva ponovno na linč javnosti zaposlenike CZSS Pula. Isti su neposredno nakon tog događaja bili izloženi brojnim prijetnjama, uvredama, te nisu mogli redovno niti obavljati svoj posao niti imati privatni život.

 

U radu s obitelji pod rizikom, osim sustava socijalne skrbi sudjeluju i drugi dionici u lokalnoj zajednici, koji trebaju djelovati u slučaju sumnje ili saznanja o rizicima koji mogu ugroziti sigurnost i dobrobit djeteta . U ovom području zaštite, presudan je značaj i uloga drugih, zdravih članova uže i šire obitelji u kojoj dijete živi. Stručnjaci zaposleni u centrima za socijalnu skrb imaju jasno određenu nadležnost , ulogu i odgovornost u zaštiti posebno osjetljivih socijalnih skupina. Rad centara je javan i podliježe kontroli. U tom smislu spremni smo prihvatiti konstruktivnu kritiku i primjedbe medija, ali najmanje što očekujemo je točno i nepristrano informiranje javnosti utemeljeno na činjenicama što u ovom napisu nije bio slučaj.

 

Posao u centrima za socijalnu skrb je odgovoran , ali postoje i granice odgovornosti - jedine osobe koje su neposredno odgovorne su počinitelji/ice, a ne zaposlenici ustanove.

 

Želimo li zaista prevenirati nasilje u obitelji i nasilje nad djecom, najbolji put da to postignemo jest suradnja i povezivanje svih „važnih“ u životu djeteta. Dužni smo razvijati i jačati socijalnu mrežu pri čemu je značajna uloga svih; od roditelja do srodnika i susjeda do institucija i medija. Samo tako razvijenom mrežom i povezanim intervencijama i uslugama, možemo unaprijediti zaštitu najosjetljivijih osoba u našem društvu.

 

Sa poštovanjem,

 

Povjerenstvo za odnose s javnošću HKSR

Predsjednik HKSR:

mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik