Prijava

Edukacija "Manipulacija djecom tijekom razvoda braka"

EDUKACIJA "MANIPULACIJA DJECOM TIJEKOM RAZVODA BRAKA"

 

U organizaciji Centra za socijalnu skrb Pula-Pola dana 29. i 30.11.2017. godine u prostoru Doma za psihički bolesne odrasle osobe "Vila Maria" održana je dvodnevna edukacija na temu "Manipulacija djecom tijekom razvoda braka".

Edukaciju su održale prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i Mia Roje prof.psih. iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Edukacija je bila namijenjena stručnim radnicima koji rade na poslovima obiteljsko-pravne zaštite centara za socijalnu skrb na području Istarske županije. Cilj ove edukacije je bio upoznati stručnjake s problematikom manipulacije u razvodu, ponuditi smjernice za rad te pomoći stručnim radnicima u samoosnaživanju.