Prijava

Najnovije

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto socijalnog radnika u…

Klasa: 100-01/19-01/10 Ur.broj: 2168-36-08-07-19-5 Pula, 22.07.2019. godine   Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike...