Prijava

Najnovije

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno za radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno za radno mjesto administrativnog…

Klasa: 100-01/19-01/13    Ur.br.:  2168-36-08-07-19-05  Pula, 25.11.2019. godine  Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za...