Prijava

Najnovije

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa radi obavljanja poslova radnog mjesta pravnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa radi obavljanja poslova radnog mjesta pravnika…

KLASA: 100-01/20-01/8URBROJ: 2168-36-08-07-20-02Pula, 29.06.2020. godine   Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike...